Mekkebilde_I.jpg
 

Testbåtene

I 2017 kjøpte selskapet to eldre, brukte båter, som vi renoverte og elektrifiserte. Dette var en 20 fots «Troll» sjekte, som vi valgte å kalle «TestEn», og en 20 fots «Vestkapp» som fikk navnet «TesTo».

Begge båtene fikk forskjellige elektriske motorer for uttesting, noen av disse ble forkastet etter forsøk, mens andre ble modifisert til vår bruk. Likeledes ble styringssystemene, med kontrollenhet, spak og display underlagt testing.

Vi benytter oss utelukkende av Lithium-batterier, noe som ble resultatet etter langtidstesting med «Majlis». Langtidstestingen ble utført med et utall batterivarianter i bruk.

Testbåtene brukes kontinuerlig til uttesting av nye elektriske motor- og batteriløsninger. Vi søker hele tiden å kunne tilby de mest optimale løsningene basert på det siste innen den teknologiske utviklingen. 

 
 
TestEn_I.jpg
TestEn_II.jpg

testen

«TestEn» var i utgangspunktet en 20 fots «Troll» sjekte, før den ble renovert og elektrifisert. 

 
TesTo_I.jpg
TestTo_I.jpg

testo

“TesTo» var i utgangspunktet en 20 fots «Vestkapp», før den ble renovert og elektrifisert.